Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Satış Sözleşmesi

 

Kullanım Koşulları

 

Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık AŞ tarafından verilmekte olan Pusula Akademi uygulamasından faydalanmanız durumunda, kullanıcıların haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen aşağıdaki şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaksınız. Bu nedenle servislerimizden faydalanmadan önce aşağıda yazan Kullanıcı Hakları ve Sorumluluklarını okumanızı ve aşağıdaki maddeleri uygulama konusunda duyarlılık göstermenizi önemle rica ederiz.

Bu metin, Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık AŞ . Namık Kemal Mah. Köşk Sk. No:25B Ümraniye İstanbul, T:0216 505 49 45 F:0216 505 49 43 (kısaca “Pusula Akademi”) ile Pusula Akademi uygulamasını kullanan müşteriler (kısaca “Kullanıcı”) arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kullanıcı, Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık AŞ tarafından sağlanan Pusula Akademi uygulamasından faydalanırken, yürürlükte olan T. C. yasalarına ve diğer resmî mevzuata ve ayrıca Pusula Akademi tarafından ilan edilecek her türlü şarta uymayı kabul eder.

 

Kullanıcı, ücretli içerik hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, Pusula Akademi’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Pusula Akademi’un böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Pusula Akademi’nin sunduğu ücretli veya ücretsiz içerik hizmetleri içinde yer alan tüm içeriklerin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına Pusula Akademi’nin ve Pusula Akademi’ye bu hakları sağlayan üçüncü kişilerin sahip olduğunu; Pusula Akademi’nin bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle Pusula Akademi’nin ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, Pusula Akademi’nin ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Pusula Akademi’nin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla Pusula Akademi tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı bilgisayarı, tableti, telefonu veya diğer akıllı cihazlarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan Pusula Akademi’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, Pusula Akademi’nin sistemindeki içerik üyeliğini iptal etmek amacıyla kullanıcı adı ve şifresini sistemden silerek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, kendisine ait GSM hattı, sabit hat ve/veya e-posta adresi kullanılarak veya şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayri kabil i rücu feragat ettiğini, üye numarası ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Pusula Akademi’ye haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, Pusula Akademi’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, kendisi tarafından yüklenecek içeriklerde, yorumlarında ve/veya profil sayfalarında politik amaçlı, hukuka, genel ahlaka ve toplum düzenine aykırı ve/veya reklam amaçlı kelimeler ve içerikler (logo, melodi, şekil, görüntü, kelime, oyun, vb.) kullanmayacaktır. Buna ek olarak, Kullanıcı herhangi bir özel ya da kamu kurumunu, üçüncü kişiyi hedef alan kelime,metin ve/veya içerikleri kullanmaktan sorumludur. İşbu madde içeriğinde belirtilen durumların gerçekleşmesi ve aykırılığın tespiti halinde Pusula Akademi’nin Kullanıcı’nın kaydını silme hakkı saklı olup, böyle bir durumda Pusula Akademi her ne ad altında olursa olsun Kullanıcı’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeyecektir. Pusula Akademi, Kullanıcı tarafından yüklenecek içeriklerde, yorumlarda ve/veya profil sayfalarında yer alacak her türlü ifade, içerik ve uygulamalar nedeniyle üçüncü kişi ve kurumların özel hayatına ve şahsiyetine, haklarına zarar gelmesi ve fikri ve sinai hak ihlallerinden sorumlu değildir ve Kullanıcı, Pusula Akademi’nin bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan yorumlarda ve/veya profil sayfalarında yer alacak kendisi tarafından yüklenen her türlü ifade, içerik ve uygulamaların çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının Pusula Akademi tarafından süresiz olarak kullanılması için alt çalışanları/gerçek hak sahibi ve/veya mali hak sahiplerinden ve/veya üçüncü kişilerden gerekli yazılı izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu doğrultuda ve/veya mali hak sahibi kendisi ise aynı şekilde ifade, içerik ve uygulamalar üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını dünyada üçüncü kişilere devredebilecek biçimde tam ruhsat halinde kullanılmak üzere Pusula Akademi’ye devretmiştir.  Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan yorumlarda ve/veya profil sayfalarında yer alacak kendisi tarafından yüklenen her türlü ifade, içerik ve uygulamaların Pusula Akademi tarafından üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve alt lisans verilebileceğini kabul eder. Bu durumda, Pusula Akademi’nin Kullanıcı’dan ayrıca yazılı onay alması zorunlu değildir.

 

Pusula Akademi, Pusua Akademi uygulaması kapsamında tüm kanallar üzerinden verilecek olan servis, yazılım, uygulama ve içeriklerin devamlılığını garanti etmemekte olup, önceden haber vermeksizin bu yollarla yapılacak hizmetler/ işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak, bu metin de dahil olmak üzere Pusua Akademi uygulaması ile ilgili herhangi bir kanalda yer alan yazılı beyanlarının herhangi bir maddesini değiştirmek, yenileme veya iptal etme hakları ile herhangi bir neden göstermeksizin içerik ve uygulama değişikliği yapmak hakkına sahiptir.

 

Kullanıcı, sunulan servis, yazılım, uygulama ve içeriklere erişim esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, kesinti, servis sağlayıcıların veya operatörlerin Pusula Akademi’ye hizmet vermeyi durdurması, Pusula Akademi tarafından işletilen sistemlere dışarıdan saldırı olması nedeniyle sistemlerin çökmesi, doğal afetler, harp, yangın, grev, vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan haller nedeniyle geçici olarak veya daimi Pusula Akademi uygulamasına ulaşamaması ve hizmet alamamasından Pusula Akademi’yi sorumlu tutmayacağını kabul eder. Pusula Akademi’nin sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Kullanıcı, yukarıda açıklanan durumlar nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

 

Pusula Akademi, Pusula Akademi uygulaması kapsamında tüm kanallar üzerinden sunulan servislerin/hizmetlerin piyasada var olan veya ileriki tarihlerde geliştirilebilecek tüm bilgisayar, tablet, telefon veya diğer akıllı cihazlara uyumluluğunu garanti etmez.

Pusula Akademi uygulaması Pusula Akademi tarafından işletilmekte olan basılı ve elektronik her türlü kanalda yer alan servis, yazılım, uygulama ve içeriklerin hakları Pusula Akademi’a aittir, yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden üçüncü şahıslarca kullanılamazlar. Yukarıda sıralanan kanallarda yer alan markalar ve isimlerin tüm hakları kendilerine aittir.

 

Bu şart ve koşullardan doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sorularınız veya önerileriniz için:

akademi@pusula.com

 

Gizlilik Politikası

Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık AŞ (Pusula Akademi) iş ilişkilerinde yüksek mesleki ahlak ve moral değerleri koruma ve geliştirmeye büyük önem vermekte, bu anlayışın gereği olarak da, yazı olarak beyan edilsin veya edilmesin her türlü iş ilişkisinde güvene dayalı bir işbirliğini oluşturmaya azami dikkat etmektedir.

Firmamız tarafından verilmekte olan Pusula Akademi servisini kullandığınızda, Pusula Akademi uygulamasını indirdiğiniz telefonun numarası, telefon/tablet/diğer akıllı cihaz modeli, satın almış olduğunuz içerikle ilgili bilgiler, içeriği alma tarihi ve saati, içeriği satın almak için kullandığınız kanal, vb. bilgilerle, uygulama üzerinden yapacağınız işlemler sırasında vereceğiniz e-posta adresiniz, bağlantı için kullandığınız IP adresiniz, bağlantı tarihi, saati, servislerimizi kullanırken girdiğiniz adres ve/veya sayfalar ve tarafınızdan verilecek diğer kişisel bilgileriniz sistemlerimiz tarafından otomatik olarak alınmakta ve bu bilgiler sistemlerimize kayıt edilerek tarafımızdan toplanmaktadır.

 

Kullanıcı, Pusula Akademi’ye ilettiği kişisel bilgilerin Pusula Akademi’nin hizmetleri sunması sırasında işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına, içerik sağlayıcılara, reklam verenlere, reklam ajanslarına, internet servis sağlayıcılarına ve diğer ilgililere iletişim, tanıtım, reklam gibi ticari amaçlar için kullandırılması konusunda Pusula Akademi’ye tam yetki verdiğini, Pusula Akademi’nin bu bilgileri paylaşmasının kişilik haklarına ve gizlilik haklarına tecavüz teşkil etmediğini ve olabilecek her türlü dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Pusula Akademi’nin tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için Pusula Akademi’nin herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Pusula Akademi, Gizlilik Beyanı ile duyurmuş olduğu bu ilkeleri güncelleme ve yenileme hakkına sahiptir.

Sorularınız veya önerileriniz için:

akademi@pusula.com

Satış Sözleşmesi

Kullanıcı’nın Pusula Akademi uygulamasından yaptığı satın alma işlemleri ile ilgili olarak, Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık AŞ (Pusula Akademi) ve Kullanıcı arasında geçerli olan şartlar şu şekildedir:

Pusula Akademi, 18 yaşından küçük kişilere yönelik ürün satmakla birlikte, 18 yaşından küçük kişiler Pusula Akademi uygulamasından alışveriş yapamaz.

Tüm içeriklerin KDV oranı %18’dir.

Pusula Akademi uygulamasından Kredi Kartı, PayPal, mobil ödeme ile alışveriş yapılabilir. Satın almak istediğiniz ürünün kullanıcı adınıza tanımlanma işlemi, bankalardan veya ilgili ödeme sisteminden hesabınıza ilişkin ödeme onayı geldikten sonra başlar.

Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8.maddesi çerçevesinde, satın almış olduğu içerikler konusunda cayma hakkı olmadığını ve bu içerikleri iade edemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, satın almış olduğu içeriklerden kaynaklı sorun olması durumu haricinde, ücret iadesi talebinde bulunamaz. Pusula Akademi uygulaması kaynaklı sorun olması durumunda ücret iadesi için içeriği satın alma tarihinden itibaren 7 gün içinde Pusula Akademi’ye başvurmak gerekmektedir. İçeriği alma tarihinden itibaren 7 günü geçen başvurularda ücret iadesi yapılmaz, ancak içerik, benzer bir içerik ile değiştirilebilir. Ücret iadesine hak kazanılan durumlarda, ürünün alımı ve ücretin iadesi ile ilgili olarak tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harçlar gibi masraflar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Kullanıcı faturanın adresine postalanmasını istediği takdirde sisteme kayıtlı e-posta adresinden akademi@pusula.com e-posta adresine fatura bilgilerini ileteceğini, faturanın adrese teslimi için kargo maliyetini karşılamakla mükellef olduğunu, kullanıcı fatura ve posta işlemleri için vereceği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, Pusula Akademi’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Sorularınız veya önerileriniz için:

akademi@pusula.com